ซีพี ออลล์ พร้อมพันธมิตร ส่งมอบตู้ “รีไซเคิล”เพื่อคัดแยกวัสดุรีไซเคิล: Matichon TV